فرشته ای از جنس ادم

من فقط خدا را در نظر دارم

گل


۰۳ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۳:۴۶ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حدیث حسینی

اوست که شفا میدهد


۰۳ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۳:۴۴ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حدیث حسینی

ارزشها


ارزشها

۰۳ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۳:۴۲ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حدیث حسینی

اخر سالی عید همتون مبارک

کسانی که باهاشون یه رنگ بودیم؛وپشت سرمون هفتاد رنگ بودن؛عیدتون مبارک!

بامعرفتایی که تو غمهاشون کنارشون بودیم؛؛وتوشادیهایشون فراموش شدیم...شماهم عیدتون مبارک!

عزیزانی که دوستشون داشتیم؛ولی دلمون رو شکوندن؛....طوری نیست،شماهم عیدتون مبارک!

بامرامایی که  رو زخمهاشون مرهم گذاشتیم؛و رو زخمهامون نمک پاشیدن،دمتون گرم،عیدتون مبارک!

اون خوبا ،که فکر میکردن خیلی زرنگن،که واسمون نامردی کردن...شماهم عیدتون مبارک!

اما یه سری از دوستام هستن که همیشه بودن وانشاالله پاینده باشن،دوستتون دارم،دمتون گرم،عیدتون مبارک....!۲۶ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۳۹ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حدیث حسینی

سال جدید

برایت  سال خوشحالی،که باشد حال تو عالی

برایت تخمه وفندق،طلا ونقره در صندوق

برایت ماهی وسبزه،کبابی خوب وخوشمزه

برایت پرتغال وسیب،تراول های نو در جیب

برایت اجیل و بادام،برایت خاطری ارام

برایت بهترین ماشین،برایت کلفتی از چین

برایت بهترین همسر،که بگذارد تو  را بر سر

برایت ده پسر دختر،یکی از دیگری بهتر

برایت د بالشی پراز پر،برایت کیسه های زر

برایت عطر وبوی مشک،سه گونی اسکناس خشک

برایت کار وباجور،خبرهای خوش خوشی از دور

برایت شربتی از قند،همیشه برلبت لبخند

درآخرصد سفر پرواز

کنی سال خوشی اغاز

سال نو پیشاپیش مبارک
نوروز

۲۶ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۲۶ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حدیث حسینی