به دلایل عمده ای،عده زیادی در کشور ما به ماهواره روی اورده اند اخیرا در بعضی از کانال های ماهواره ای سریال های به نمایش در می ایند که عده ای معتقدند محتوای انها با روح وطبیعت خانواده ایرانی در تعارض اشکارند.اری این فیلم ها بر خانواده واعضای انها تاثیر می گذارندکه به بعضی از انها اشاره خواهیم کرد:هم ذات پنداری،الگو گیری ،مهار زدایی(اماده کردن بیننده از راه تضعیف دیدگاه های عادی وی،پذیرش رفتارهای مشاهده شده)،ترویج خشونت،ایجاد زمینه های  اختلاف وتنش بین همسران،بلوغ زود رس ودسترسی سریع به اطلاعات جنسی،باورهای غلط در مورد مسایل عاطفی وجنسی،فراهم سازی گسست ودرگیری بین نسلی،کاهش تعاملات واقعی،وابستگی واتلاف وقت،تهدید سلامت جسمانی،افزایش مصرف گرایی،واز همه مهمتر  هویت زدایی از مفهوم خانواده هاست.

اندر فوابد استفاده از ماهواره(جمله عیبش تو گفتی هنرش نیز بگو)

اگاه شدن از پیشرفت های علمی تمام نقاط دنیا،با خبر شدن از اوضاع جهان،اشنایی با فرهنگ وسنن کشورهای مختلف،امکان دنبال کردن موضوعات مورد علاقه،امکان دیدن برنامه به زبان اصلی،قابلیت تاثیرگذاری بر طیف گسترده ای از افراد،